ONCE UPON A TIME IN ANDERLECHT is about teaching SMARTPHONE VIDEO-MAKING to kids that live at the edges of the capital of EUROPE.

The goal is to give them TOOLS of communication, self-representation, and social investigation, so that they can video-tell their city and - by doing so - they can build bridges with other communities in BRUSSELS.

CLICK HERE to enter the English version of the website.

ONCE UPON A TIME IN ANDERLECHT est une initiative pour apprendre la VIDÉO via GSM aux jeunes qui habitent dans la banlieu de la capital d' EUROPE.

Le but est de leur donner OUTILS de communication, d'auto-réprésentation, et d'investigation sociale, de manière qu'ils puissent vidéo-raconter leur ville et construire des ponts avec les autres communautés de BRUXELLES.

CLIQUEZ ICI pour entrer dans la version francophone du site.

ONCE UPON A TIME IN ANDERLECHT wil, door middel van SMARTPHONES, videotechnieken aanleren aan jongeren die op de grens van de EUROPESE HOOFDSTAD leven.

Het doel is om hen TOOLS voor communicatie, zelfrepresentatie en sociaal onderzoek te geven, zodat ze het verhaal van hun eigen stad kunnen vertellen aan de hand van het medium video en aldoende bruggen bouwen tussen verschillende gemeenschappen in BRUSSEL

KLIK HIER om de Nederlandstalige versie van de website te bezoeken.